Blog > Komentarze do wpisu

Zatrucie artykułami domowymi

Wśród statystycznych przyczyn zatruć w warunkach domowych na pierwszym miejscu figurują leki (ok. 50% przypadków), na drugim - domowe środki utrzymania czystości (30%), a dopiero dalej produkty przemysłowe (5%) oraz rolnicze i roślinne.

Tlenek węgla
Tlenek węgla łatwo wnika przez płuca i wchodzi w trwałe połączenie z krwinkami czerwonymi, a ściślej z zawartą w nich hemoglobiną. Krwinka traci tym samym zdolność przenoszenia cząsteczek tlenu. Podobne i wymioty. Należy zakazać dziecku jakiegokolwiek jedzenia i picia przed zasięgnięciem porady lekarskiej. Leczenie ogranicza się w większości przypadków do kilkugodzinnej głodówki i podania leku działającego ochronnie na przewód pokarmowy.

Zapobiegnie przede wszystkim
Mimo istnienia wielu przyczyn i odmian zatrucia środkami chemicznymi, najważniejsze do zapamiętania ma charakter uniwersalny. Przede wszystkim, należy zachować czujność, niezależnie od pozornej błahości początkowych objawów. Proces chorobowy rozpoczyna się niekiedy niezbyt groźnymi zawrotami głowy, a po kilku godzinach może dojść do nagłego zatrzymania krążenia. Tak więc w przypadku każdego zatrucia konieczna jest jak najszybsza konsultacja lekarska, z ustaleniem rodzaju i dawki wchłoniętej toksyny. Telefoniczna łączność z ośrodkiem toksykologicznym umożliwia uzyskanie wskazówek co do postępowania w czasie oczekiwania na pomoc. Pod żadnym pozorem nie wolno działać na własną rękę, np. prowokując u zatrutego wymioty. W razie śpiączki czy innych zaburzeń świadomości nie wolno zapomnieć o ułożeniu chorego w pozycji bocznej bezpiecznej.
Przestrzeganie tych wskazówek nie zmienia faktu, że podstawą walki z zatruciami musi być przede wszystkim zapobieganie. Ciągle ogromna liczba małych dzieci zatruwa się produktami powszechnie używanymi w gospodarstwie domowym, Ich odpowiednie oznakowanie i przechowywanie w bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci miejscu, zapobiegłoby wielu podobnym dramatom.

Skąd pochodzi czad ?
Tlenek węgla powstaje w czasie niecałkowitego spalania węgla, gazu lub drewna. W dusznym, wilgotnym, źle wietrzonym pomieszczeniu niebezpieczeństwo zaczadzenia znacznie wzrasta. Okoliczności wypadku bywają różne: gaz spalinowy przy włączonym silniku samochodu w zamkniętym garażu, piecyk gazowy w łazience, uszkodzony przewód kominowy, powodujący dymienie kominka itp. Najważniejsze jest zapobieganie i przeglądy.

Najniebezpieczniejsze z domowych środków czystości
Należą do nich środki zawierające wodorotlenek sodowy, płyn lub granulat, przeznaczone do udrażniania zatkanych toalet czy umywalek. Równie żrące i niebezpieczne są preparaty ao czyszczenia piekarników. Również środki do zmywarek automatycznych zawierają NaOH, ale zwykle w mniejszym stężeniu. Przy zatruciu substancjami żrącymi konieczna jest hospitalizacja.

W serwisie pytania i odpowiedzi możesz zadać dodatkowe pytania odnośnie zatruć artykułami domowymi.


Zatrucie produktami kosmetycznymi
Z reguły nie prowadzi do groźnych następstw. Połknięcie acetonowego lakieru do paznokci rzadko powoduje poważne zatrucie, ponieważ zwykle chodzi o bardzo małą dawkę.

Zatrucie substancjami żrącymi
O charakterze mocnych zasad (soda kaustyczna). Wywołuje poparzenie przewodu pokarmowego i dróg oddechowych o różnym stopniu nasilenia.
Do najpopularniejszych zasad żrących do użytku domowego należą związki chloru (podchloryn sodowy). Jeśli została połknięta niewielka dawka, uszkodzenia ograniczają się do samej powierzchni błon śluzowych i goją się samoistnie. Bardzo ważna jest w tym przypadku rzeczywista ocena dawki toksyny i kontakt ze specjalistycznym ośrodkiem leczenia zatruć.W oczekiwaniu na pomoc nie wolno podawać poszkodowanemu czegokolwiek do jedzenia lub picia, nawet kropli wody. O dalszym postępowaniu musi zadecydować lekarz: jeśli stwierdzi, że dziecko natychmiast wypluło czy odkrztusiło truciznę, można nawet zaniechać hospitalizacji, jednak w większości przypadków konieczne będzie skierowanie do szpitala czy ośrodka toksykologicznego. Jeśli doszło doszło do wchłonięcia dużej ilości preparatu, istnieje niebezpieczeństwo krwawienia z przewodu pokarmowego i zwężenia przełyku. To ostatnie powikłanie może wystąpić późno, w chwili bliznowacenia uszkodzonych fragmentów błony śluzowej.

niedziela, 11 marca 2012, leczeniewatroby
Zatrucie artykułami domowymi

Polecane wpisy

  • Zatrucie substancjami żrącymi

    O charakterze mocnych zasad (soda kaustyczna). Wywołuje poparzenie przewodu pokarmowego i dróg oddechowych o różnym stopniu nasilenia. Do najpopularniejszych za

  • Zatrucie środkami chemicznymi

    Zatrucia zawodowe zdarzają się dosyć rzadko, częściej natomiast dochodzi do zatruć domowymi środkami czystości oraz środkami chemicznymi. Zatrucia wziewne Truci

  • Kiedy do rany wdaje się zakażenie ?

    Zakażenie rany oznacza jej zasiedlenie przez drobnoustroje. Pierwszym niebezpieczeństwem jest zakażenie tężcem, którego laseczka może przedostać się do organizm