Blog > Komentarze do wpisu

Zatrucie środkami chemicznymi

Zatrucia zawodowe zdarzają się dosyć rzadko, częściej natomiast dochodzi do zatruć domowymi środkami czystości oraz środkami chemicznymi.

Zatrucia wziewne

Trucizna - w postaci gazu, oparów, spalin, pestycydów, rozpuszczalników, farby itp. przedostaje się do organizmu przez drogi oddechowe. Podstawową czynnością ratowniczą jest wyniesienie ofiary na świeże powietrze, przy czym ratownik musi oczywiście maksymalnie zadbać o zmniejszenie własnego narażania na trującą atmosferę. Jeśli do zatrucia doszło przez inhalację aerozolu, należy liczyć się z możliwością wystąpienia napadu astmy u osobny uczulonej.Zatrucia zewnętrzne. Chodzi tu o przypadki rozpryskania się substancji trującej kwaśnej bądź zasadowej ochrony roślin, stosowanymi w rolnictwie i sadownictwie. Przyczyną zatrucia jest najczęściej produkt już wyjęty z oryginalnego opakowania. Przedostanie się związku chemicznego do oczu wymaga intensywnego przemywania bieżącą wodą do czasu przybycia natychmiast w zwanej pomocy fachowej. Zatrucie przewód pokarmowy i drogi oddechowe ofiary na ponowny kontakt z substancją żrącą. Skażony alkohol, przeznaczony do innego użytku niż spożywczy, nie wywołuje zwykle stanu upojenia, prowadzi natomiast do znacznej hipoglikemii, co wymaga szybkiej interwencji lekarskiej

Zatrucie związkami żelaza
Objawia się przede wszystkim biegunką i wymiotami. Należy szybko wezwać lekarza, a w razie stwo wystąpienia wstrząsu z żółtaczką, niewydolnością nerek.

Zatrucie solami rtęci
Należy do wyjątkowych rzadkości. Można je podejrzewać w przypadku krwistej biegunki i wymiotów krwią. Zatrucie środkami chemicznymi należy podejrzewać w przypadku nagłych i burzliwych objawów u osoby w pełni zdrowia, bez gorączki.

Ostre zatrucie aresznikiem
Jest zwykle wywołane przypadkowym lub celowym (samobójczym) połknięciem środka z grupy owado, gryzonio, grzybo lub chwastobójczych. Pierwszym objawem jest biegunka i inne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, którym mogą towarzyszyć różnorodne zaburzenia neurologiczne, nerkowe, sercowo-naczyniowe i zmiany w obrazie krwi. Pewne rozpoznanie można ustalić jedynie na podstawie oznaczenia toksyny w osoczu. Zatrucie należy do tych rzadkich przypadków, w których stosuje się dimer-kaptol, który jest swoistą odchloralozę działają na ewolucyjnie starą część mózgu -pień. Człowiek zatruty niewielką dawką sprawia wrażenie pijanego, w przypadku dużej dawki dochodzi do śpiączki. Chory wymaga intubacji dotchawiczej i odsysania zwykle obfitej wydzieliny z drzewa oskrzelowego. Zatrucie strychniną prowadzi z kolei do skurczów mięśniowych i ostrej niewydolności oddechowej, zagrażającej wystąpieniem stanu śpiączkowego.

niedziela, 11 marca 2012, leczeniewatroby
Zatrucie środkami chemicznymi

Polecane wpisy

  • Zatrucie artykułami domowymi

    Wśród statystycznych przyczyn zatruć w warunkach domowych na pierwszym miejscu figurują leki (ok. 50% przypadków), na drugim - domowe środki utrzymania czystośc

  • Zatrucie alkoholem

    Dawka alkoholu, wywołująca stan ostrego upojenia, jest bardzo zmienna osobniczo. Powszechnie wiadomo, że źle tolerują alkohol osoby w podeszłym wieku i dzieci,

  • Kiedy do rany wdaje się zakażenie ?

    Zakażenie rany oznacza jej zasiedlenie przez drobnoustroje. Pierwszym niebezpieczeństwem jest zakażenie tężcem, którego laseczka może przedostać się do organizm